Dotace na zateplení

Zateplení je nejdůležitějším krokem ke snížení nákladů na vytápění!

Spotřeba energie po zateplení obvykle klesne o 60 až 80 % bez ohledu na instalovaný zdroj tepla.

Jsme flexibilní a pomůžeme hned! Zavolejte na tel.: 725 846 811 (Matěj Boštík) a nárok na dotaci spolu rovnou prověříme.

Pošlete nám podklady nebo představu o zateplení Vašeho domu na e-mail:

chcidotaci@gmail.com

Zdarma a rychle vyhodnotíme, zda máte nárok na dotaci 150 000 Kč 950 000 Kč. 

Navrhneme optimalizaci!

Zpracujeme žádost o dotaci na klíč včetně administrace.

Za cenu 30 000 Kč nad rámec projektové podpory NZU.

Zpracujeme žádost o dotaci na klíč včetně administrace.

Za cenu 30 000 Kč nad rámec projektové podpory NZU.

Vy realizujete stavební práce dle návrhu.

Následně inkasujete peníze z dotace Zelená úsporám.

Jsme flexibilní a pomůžeme hned! Zavolejte na tel.: 725 846 811 (Matěj Boštík) a nárok na dotaci spolu rovnou prověříme.

V rámci dotačního titulu Zelená úsporám 2023 můžete žádat o dotaci na zateplení podlahy, fasády, stropu, střechy a výměnu oken i dveří.

Základní podmínky žádosti

Tuto podporu můžete využít pouze při splnění těchto podmínek:

 • dům musí být v KN zapsaný jako rodinný dům, objekt k bydlení, případně zemědělská usedlost
 • dům zapsaný v KN jako rekreační objekt může o dotaci žádat také s podmínkou trvalého bydliště žadatele v tomto objektu po dobu alespoň 24 měsíců
 • o dotaci lze žádat jen v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (ohlášení) byla podána před 1. 7. 2013

Novinky ve výzvě platné od 1. 9. 2023

 • maximální celková výše podpory na jeden rodinný dům navýšena na 950 000 Kč
 • zvýšeny jednotkové výše podpory na jednotlivé konstrukce v kategorii „Optimální“:
  • stěny vnější / konstrukce k nevytápěným prostorům / střechy 1300 Kč/ m2
  • výplně otvorů – dveře / okna / balkonové dveře 4900 Kč/ m2
  • stěny k zemině (podlaha na terénu) 1700 Kč/ m2
 • stále platí použitelnost dokladů (faktur) za materiály a práci vystavených po 1.1.2021
 • pokud je v zateplovaném domě hlavním zdrojem tepla kotel na uhlí I. nebo II. emisní třídy, je požadována jeho výměna za nový zdroj tepla vyhovující aktuálním požadavkům před podáním doložení realizace
 • účetní doklady již není třeba nahrát do systému při doložení realizace, ale stačí jejich evidence pro případnou kontrolu
 • barva nové fasády domu bude buď dle vzorníku NCS, nebo dle návrhu autorizovaného architekta

Oprav dům po babičce

 • POZOR: v tomto programu je nutno vždy splnit úroveň nejvyšší dotační kategorie na zateplení „Optimální“!
  • pro splnění požadavků NZU je proto třeba zateplit celou obálku budovy: podlahu na terénu/strop sklepa, fasádu a střechu
  • okna mohou být stávající alespoň s dvojskly, nebo je třeba jejich výměna za kvalitní nová okna s izolačními trojskly
 • maximální celková výše podpory na jeden rodinný dům je 1 000 000 Kč
 •  dotace na jednotlivé konstrukce v kategorii „Optimální“:
  • stěny vnější / konstrukce k nevytápěným prostorům / střechy 1300 Kč/ m2
  • výplně otvorů – dveře / okna / balkonové dveře 4900 Kč/ m2
  • stěny k zemině (podlaha na terénu) 1700 Kč/ m2
 • platí použitelnost dokladů (faktur) za materiály a práci vystavených po 1.1.2021
 • RODINNÝ BONUS – za každé nezaopatřené dítě v plné výchově 50 000 Kč; (25 000 Kč při střídavé péči)
 • v případě čerpání zvýhodněného úvěru je možné čerpat o bonus na děti narozené až do roku 2030
 • pokud je v zateplovaném domě hlavním zdrojem tepla kotel na uhlí I. nebo II. emisní třídy, je požadována jeho výměna za nový zdroj tepla vyhovující aktuálním požadavkům před podáním doložení realizace
 • účetní doklady již není třeba nahrát do systému při doložení realizace, ale stačí jejich evidence pro případnou kontrolu
 • barva nové fasády domu bude buď dle vzorníku NCS, nebo dle návrhu autorizovaného architekta
 • při podání žádosti před zahájením stavebních prací dostanete celou dotovanou částku ZÁLOHOVĚ na Váš účet

Výše podpory v hlavním programu NZU

 • výše dotace závisí na rozsahu prováděných opatření, čím více opatření uděláte, tím více na ně dostanete peněz
 • dotace je vyplacena po dokončení stavebních prací a doložení jejich realizace (s úřady zařizujeme my)
 • dotace je vždy maximálně 50 % celkových přímých realizačních výdajů na izolační opatření (materiál + práce)
 • pro hrubou představu na rodinný dům do 170 m2 vychází dotace v podoblasti částečného zateplení „Dílčí“ okolo 150 000 – 200 000 Kč
 • při celkovém zateplení v základním materiálovém standardu podoblasti „Základní“ pak okolo 280 000 – 450 000 Kč 
 •  pro velmi dobře – „Optimálně“ – zateplené, nebo větší objekty je maximální celková výše podpory na jeden rodinný dům omezena na 950 000 Kč
 • při kombinaci čerpání dotace na zateplení s dalšími dotacemi NZU získáte kombinační bonus 10 000 Kč za každou další dotační oblast

Lze dotaci na zateplení kombinovat s ostatními podoblastmi Zelená Úsporám?

Ano!

 • spolu s dotací na zateplení a okna můžete při splnění stanovených podmínek zažádat i o jiné podoblasti, jako například stínící techniku oken ,výměnu zdroje tepla, fotovoltaické systémy, rekuperační jednotky pro nucené větrání, zelené střechy, dešťovku, instalaci dobíjecích stanic elektromobilů
 • i na tyto další žádosti pro Vás zpracujeme dokumentaci na klíč!
 • navíc získáte kombinační bonus 10 000 Kč za každou další dotační oblast

Časté dotazy

 • musím mít v domě, na který žádám trvalé bydliště?

     Ne, není to nutné.

 •  získám dotaci jen na výměnu oken?

     Pravidla programu to sice umožňují, ale ze zkušenosti víme, že samotnou výměnou oken nelze dosáhnout požadované úspory a je potřeba výměnu oken kombinovat ještě s jiným opatřením, např. zateplení stropu pod půdou.

 • mohu žádat vícekrát “na etapy“?
     Ano, ale obvykle to vzhledem k nutnosti vypracování odborného posudku na každou etapu není výhodné. Dále dle pravidel není možné mít podaných více žádostí najednou.
 • lze žádat o dotaci i zpětně?
     Ano, samozřejmě při splnění podmínek dotačního programu. O dotaci lze žádat před zahájením / v průběhu realizace / po realizaci zateplení.