Dešťovka

Dotační program Dešťovka je nyní součástí Nová Zelená Úsporám.

Výše podpory na akumulační nádrž

Výše podpory je dána dle způsobu využití akumulovaných dešťových vod dle tabulky níže.

  • nejčastěji využívaná podoblast „Zálivka“ pro zalévání zahrady je dotována základní částkou 20 000 Kč + násobek velikosti nádrže 3 500 Kč / m3
  • například nádrž o objemu 6 m3 bude dotována 20 000 Kč + 6 x 3 500 Kč = 41 000 Kč

Lze čerpat dotaci Dešťovka i na novostavby?

Ano, lze čerpat všechny podoblasti dotace mimo podoblast „Zálivka“.

Jaká musí být minimální velikost nádrže pro splnění dotace?

Nejmenší velikost nádrže je 2 m3

Je v rámci dotace i podpora na odborný posudek?

V současné výzvě již není dotace na odborný posudek poskytována.