Optimalizace projektů

Pro zlepšení Vašeho projektu novostavby

Základní podmínka žádosti - typ stávajícího zdroje

Od 1.1.2022 dojde ke zpřísnění podmínek PENB, nabízíme Vám průběžnou konzultaci Vašich projektů tak, aby v závěru dům splnil nově požadované parametry.