Dotace na zateplení

Zateplení je nejdůležitějším krokem ke snížení nákladů na vytápění! Spotřeba energie po zateplení obvykle klesne o 60 až 80 % bez ohledu na instalovaný zdroj tepla.

Jsme flexibilní a pomůžeme hned! Zavolejte na tel.: 725 846 811 (Matěj Boštík) a nárok na dotaci spolu rovnou prověříme.

Pošlete nám podklady nebo představu o zateplení Vašeho domu na chcidotaci@gmail.com

Zdarma a rychle vyhodnotíme, zda máte nárok na dotaci 150 000 Kč 650 000 Kč. Případně navrhneme zateplení tak, abyste dotaci dostali.

Zpracujeme žádost o dotaci na klíč za cenu 20 000 – 25 000 Kč nad rámec projektové podpory NZU.

Zpracujeme žádost o dotaci na klíč za
cenu 20 000 – 25 000 Kč nad rámec projektové podpory NZU.

Realizujete stavební práce a následně inkasujete peníze z dotace Zelená úsporám.

Jsme flexibilní a pomůžeme hned! Zavolejte na tel.: 725 846 811 (Matěj Boštík) a nárok na dotaci spolu rovnou prověříme.

V rámci dotačního titulu Zelená úsporám můžete žádat o dotaci na zateplení podlahy, fasády, stropu, střechy a výměnu oken i dveří.

Základní podmínky žádosti

Tuto podporu můžete využít pouze při splnění těchto podmínek:

 • dům musí být v KN zapsaný jako rodinný dům, objekt k bydlení, případně zemědělská usedlost
 • dům zapsaný v KN jako rekreační objekt nově může o dotaci žádat také s podmínkou trvalého bydliště žadatele v tomto objektu po dobu alespoň 24 měsíců
 • o dotaci lze žádat jen v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (ohlášení) byla podána před 1.7.2013

Výše podpory

 • výše dotace závisí na rozsahu prováděných opatření, čím více opatření uděláte, tím více na ně dostanete peněz
 • dotace je vyplacena po dokončení stavebních prací a doložení jejich realizace (s úřady zařizujeme my)
 • dotace je vždy maximálně 50 % celkových přímých realizačních výdajů na izolační opatření (materiál + práce)
 • pro hrubou představu na rodinný dům do 170 m2 vychází dotace v podoblasti částečného zateplení „Dílčí“ okolo 150 000 – 200 000 Kč, při celkovém zateplení v základním materiálovém standardu podoblasti „Základ“ pak okolo 280 000 – 450 000 Kč 
 •  pro velmi dobře zateplené nebo větší objekty je maximální celková výše podpory na jeden rodinný dům omezena na 650 000 Kč
 • při kombinaci čerpání dotace na zateplení s dalšími dotacemi NZU získáte kombinační bonus 10 000 Kč za každou další dotační oblast

Lze dotaci na zateplení kombinovat s ostatními podoblastmi Zelená Úsporám?

Ano!

 • spolu s dotací na zateplení a okna můžete při splnění stanovených podmínek zažádat i o jiné podoblasti, jako například stínící techniku oken ,výměnu zdroje tepla, fotovoltaické systémy, rekuperační jednotky pro nucené větrání, zelené střechy, dešťovku, instalaci dobíjecích stanic elektromobilů
 • i na tyto další žádosti pro Vás zpracujeme dokumentaci na klíč!
 • navíc získáte kombinační bonus 10 000 Kč za každou další dotační oblast

Časté dotazy

 • musím mít v domě, na který žádám trvalé bydliště?

     Ne, není to nutné.

 •  získám dotaci jen na výměnu oken?

     Pravidla programu to sice umožňují, ale ze zkušenosti víme, že samotnou výměnou oken nelze dosáhnout požadované úspory a je potřeba výměnu oken kombinovat ještě s jiným opatřením, např. zateplení stropu pod půdou.

 • mohu žádat vícekrát “na etapy“?
     Ne, pokud jednou získáte dotaci na dílčí zateplení, nemůžete po dobu následujících 10ti let znovu žádat o dotaci z podoblasti zateplení.