Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Co najdu v PENB a k čemu je mi to dobré?

  • Průkaz posuzuje izolační schopnosti jednotlivých konstrukcí budovy (strop nad sklepem, podlaha na terénu, obvodové zdi, strop pod půdou, střecha, okna, dveře) vůči požadovaným/normovým parametrům.

→ víte přesně, kde máte dům izolovaný dobře a kde ne. Pokud průkaz Vaší budovy nevyjde perfektně do nejvyšší třídy A, automaticky v průkazu navrhujeme optimální výčet izolačních opatření, díky nimž si můžete Váš dům vylepšit.

→ váš nový dům je dobře zateplený a máte zájem o žádost o dotaci na novostavbu v rámci dotačního titulu Zelená úsporám? Rádi Vám pomůžeme s jejím zpracováním!

→ Váš dům postavený před rokem 2013 nevychází příliš dobře a rádi byste čerpali dotaci na zateplení a výměnu oken v rámci dotačního titulu Zelená úsporám? Zoptimalizujeme technické a finačně příznivé řešení a dotaci vyřídíme za Vás!

  • Výpočtem je budova posouzena z tepelně-izolačního hlediska jako celek.

→ máte představu o tom, jak kvalitně je Váš dům izolovaný oproti současným standardům a kolik přibližně v budově spotřebujete energie na vytápění, přípravu teplé vody a osvětlení (případné odchylky výpočtu od reality jsou dané především odlišným způsobem užívání budovy oproti teoretickému modelu, např. vytáppění místností na vyšší/nižší teplotu oproti normové, vytápění jen části objektu, vyšší minimální zimní teploty než navrhované apod.).

  • Budova je dále posouzena z pohledu zdroje tepla.

→ zdroje tepla jsou posuzovány vyhláškou 264/2020 sb. z pohledu jejich spotřeby primárních energií a ekologičnosti jejich provozu. Pro každý typ paliva je stanoven koeficient, kterým se upravuje výpočet zdroje tepla i celkový výsledek energetického zatřídění budovy.
→ v konkrétních případech neefektivního stávajícího zdroje tepla máte možnost požádat o dotaci na tepelné čerpadlo v rámci dotačního titulu Zelená úsporám – tuto žádost pro Vás rádi zařídíme na klíč.

Z čeho vyplývá potřeba PENB?

Povinnost mít vyhotoven průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) ukládá zákon 406/2000 pro nové budovy, rekonstrukce většího rozsahu, pronájem nemovitostí a prodej nemovitostí.