Cena
Cenu za konkrétní služby stanovíme obratem po prohlédnutí Vámi zaslaných podkladů.

Zpracování PENB

Zrevidujeme podklady, v případě našeho profesního odhadu nesplnění požadavků upozorníme zákazníka předem (nebudeme Vám fakturovat průkaz, který nevyjde).

V případě možnosti realizace tepelně-izolačních opatření navrhneme možná řešení pro splnění vyhlášky a vypracujeme odpovídající průkaz.

Od 3900 Kč za rodinný dům

dle složitosti nemovitosti

Zpracování dotace na tepelné čerpadlo na klíč

Zrevidujeme podklady.

Sepíšeme s Vámi plnou moc pro podání žádosti.

Zpracujeme a podáme žádost, Vy již jen obdržíte peníze.

8 000Kč

Zpracování dotace na zateplení, okna, případně rekuperační jednotku

Zrevidujeme podklady; pokud dokumentace zcela chybí, zajistíme Passport stavby.

Navrhneme  rozsah zateplení a zoptimalizujeme s Vámi s ohledem na výši nákladů a příslušné dotace.

Vypracujeme kompletní dokumentaci (žádost, technické zprávy, energetické výkresy) a vše podáme na základě plné moci na úřad ke schválení.

V případě vzniklých doplňujících požadavků ze strany úřadu řešíme vše my.

25 000 - 30 000 Kč nad rámec projektové podpory NZU

zbývající částku 25 000 Kč za Vás uhradí program NZU v rámci projektové podpory

Passport stavby

Pokud nemáte výkresy stávajícího stavu Vašeho domu, přijedeme na místo, objekt zaměříme a nakreslíme potřebné výkresy (půdorysy, řezy) potvrzené autorizovanou osobou.

15 000 - 18 000 Kč

dle náročnosti

Zpracování PENB


Zpracování dotace na tepelné čerpadlo na klíč

Zpracování dotace na zateplení, okna, případně rekuperační jednotku

Passport stavby


Od 3 900 Kč za rodinný dům

8 000 Kč

25 000 - 30 000 Kč nad rámec projektové podpory NZU

13 000 - 18 000 Kč

dle velikosti nemovitosti

zbývající částku 25 000 Kč za Vás uhradí program NZU v rámci projektové podpory

dle náročnosti

Zrevidujeme podklady, v případě našeho profesního odhadu nesplnění požadavků upozorníme zákazníka předem (nebudeme Vám fakturovat průkaz, který nevyjde).

V případě možnosti realizace tepelně-izolačních opatření navrhneme možná řešení pro splnění vyhlášky a vypracujeme odpovídající průkaz.

Zrevidujeme podklady.

Sepíšeme s Vámi plnou moc pro podání žádosti.

Zpracujeme a podáme žádost, Vy již jen obdržíte peníze.

Zrevidujeme podklady; pokud dokumentace zcela chybí, zajistíme Passport stavby (13 000 – 18 000 Kč).

Navrhneme  rozsah zateplení a zoptimalizujeme s Vámi s ohledem na výši nákladů a příslušné dotace.

Vypracujeme kompletní dokumentaci (žádost, technické zprávy, energetické výkresy) a vše podáme na základě plné moci na úřad ke schválení.

Administrativy se nebojte, s úřady vše řešíme vše my.

Pokud nemáte výkresy stávajícího stavu Vašeho domu, přijedeme na místo, objekt zaměříme a nakreslíme potřebné výkresy (půdorysy, řezy) potvrzené autorizovanou osobou.