PENB on-line formulář

Vyplněním formuláře získáme obvykle téměř vše pro zpracování energetického průkazu. Nechce se Vám do toho?  Nevadí – zavolejte nám na +420 725 846 811 a vstupní informace probereme po telefonu!

  Adresa nemovitosti

  Odhadovaný rok výstavby

  Kontaktní údaje na zadavatele zpracování průkazu
  Účel zpracování průkazu*

  Přiložte dokumentaci stavby*

  Pro zpracování průkazu jsou potřeba:
  – okótované půdorysy všech podzemních a nadzemních podlaží, včetně uvedených rozměrů oken
  – řez domem včetně okótovaných výšek podlaží
  – případně též fotografie (zejména dům z exteriéru, štítky zdrojů tepla, interiéru)

  Pokud jsou podklady větší než 15Mb, uložte je např. na www.uschovna.cz a vložte zde link ke stažení:

  Neexistuje žádná výkresová dokumentace Vašeho domu? Můžete objekt sami zaměřit a nakreslit dle tohoto vzoru.

  Podlaha na terénu*  Je dům podsklepený?*

  Strop nevytápěného suterénu/ nevytápěného technického přízemí*

  Obvodová zeď*  Střecha*  Podlaha nevytápěné půdy  Okna*

  Dveře*

  Hlavní zdroj tepla*

  Má topný systém akumulační nádrž?

  Doplňkový zdroj tepla

  Příprava teplé vody

  Vyberte objem zásobníku

  Otopná soustava

  Jiné doplňující informace